Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Adres: Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 326-39-19
email: s.kurczewska@podr.pl

Kierownik Działu

Sylwia Kurczewska

Pracownicy Dział Administracyjno-Gospodarczy
Sylwia Kurczewska Kierownik Działu email: s.kurczewska@podr.pl tel: 58 326-39-19, 505580626
Alicja Kuchta Główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych email: a.kuchta@podr.pl tel: 58 326-39-24, 607143722
Iwona Nody Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych email: i.nody@podr.pl tel: 58 326-39-24, 797010696
Agnieszka Grabowska Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych email: a.grabowska@podr.pl tel: 797010580
Karolina Wróbel Główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych email: k.wrobel@podr.pl tel: 797010672, 58 326-39-40
Ireneusz Gruchała Starszy specjalista ds. administrowania i zarządzania nieruchomości email: i.gruchala@podr.pl tel: 797010612
Marek Miler Główny specjalista ds. zamówień publicznych i zakupów email: m.miler@podr.pl tel: 58 326-39-45