Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sztumie

Adres: ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel. 693970004
email: sztum@podr.pl

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Pawłowska Grażyna

Pracownicy Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sztumie
Pawłowska Grażyna Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego email: g.pawlowska@podr.pl tel: 693970004 Stary Dzierzgoń
Bobowski Krzysztof Technik doradca email: k.bobowski@podr.pl tel: 797010603 Mikołajki Pomorskie
Sołdaczuk Wojciech Doradca email: w.soldaczuk@podr.pl tel: 609920051 Dzierzgoń
Wieżel Kazimierz Starszy doradca email: k.wiezel@podr.pl tel: 609920055 Sztum
Bussler Ewelina Doradca email: e.bussler@podr.pl tel: 797010586 Mikołajki Pomorskie, Stary Targ