Kliknij na powiat w celu wyświetlenia kontaktów Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kartuzach

Adres: ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
tel. 58 681-42-67
email: kartuzy@podr.pl

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Kleina Regina

Pracownicy Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kartuzach
Kleina Regina Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego email: r.kleina@podr.pl tel: 797010695
Eksterowicz Tadeusz Starszy doradca email: t.eksterowicz@podr.pl tel: 693390099
Knapińska Agnieszka Starszy doradca email: a.knapinska@podr.pl tel: 797010673
Leszczyński Paweł Starszy doradca email: p.leszczynski@podr.pl tel: 797010675
Majkowski Ignacy Starszy doradca email: i.majkowski@podr.pl tel: 797010676
Paluszek Jan Starszy doradca email: j.paluszek@podr.pl tel: 797010618
Rolbiecki Sebastian Doradca email: s.rolbiecki@podr.pl tel: 501836684
Czajka Monika Doradca email: m.czajka@podr.pl tel: 797010678
Pellowska Dorota Doradca email: d.pellowska@podr.pl tel: 512931766