Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU 2017

Rozpoczęła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK-FARMER ROKU”.

Głównym celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.

Konkurs, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, od lat objęty jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Współorganizatorami są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz Izby Rolnicze, które zgłaszają kandydatów do tytułu „Rolnik-Farmer Roku”

Do udziału w kolejnej edycji tej prestiżowej imprezy chcielibyśmy zgłosić najlepszych rolników z województwa pomorskiego.

Konkurs odbywa się w ośmiu kategoriach. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zgodnie z regulaminem w Konkursie mogą brać udział rolnicy, którzy uczestniczyli w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Uroczyste rozstrzygnięcie XXIV edycji Konkursu nastąpi w grudniu 2017/styczniu 2018 roku.

W imieniu organizatorów Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” prosimy Państwa, którzy zainteresowani są udziałem w Konkursie i spełniają regulaminowe kryteria o przesłanie kandydatur do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na adres: szkolenia@podr.pl w terminie do 12 czerwca 2017  r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sylwia Ceglarska, tel. 797-010-652, e-mail: s.ceglarska@podr.pl i pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego – kontakt do PZDR.

 

Do pobrania:

LINK:

 

  • Kliknij poniższy link aby zapoznać się z finalistami XXIII edycji konkursu ROLNIK – FARMER ROKU

http://www.farmer-roku.pl/galeria/galeria-23