Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” rozstrzygnięty!!!

W dniu 25 maja 2018 roku w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym pt.: „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.

Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i miał na celu upowszechnianie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych występujących w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych dla uczniów klas:

– I-III szkoły podstawowej,

– IV-VI szkoły podstawowej,

– VII szkoły podstawowej oraz klas II -III gimnazjum.

Do konkursu zgłoszono 317 prac z 48 gmin.

Komisja Wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wyłoniła finalistów w poszczególnych kategoriach.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, a dzięki staraniom Dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zorganizowano uczestnikom dodatkowe atrakcje: zwiedzanie ZOO mini kolejką, wykład dydaktyczny oraz wizytę w Małym ZOO.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PIP OIP w Gdańsku: https://gdansk.pip.gov.pl/pl/aktualnosci/96163,podsumowanie-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-zagrozenia-wypadkowe-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-.html

 

Zdjęcia: OIP w Gdańsku

Ilość wyświetleń artykułu: 2105