Konferencja Truskawkowa w Chmielnie

   Dobrze dobrane tematy dotyczące uprawy truskawki przyciągają z roku na rok coraz liczniejszą grupę plantatorów. Jak co roku konferencja została zorganizowana w zagłębiu truskawkowym w Chmielnie przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Swoja obecnością zaszczyciło konferencję wielu znamienitych gości w tym między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Minister przedstawił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 ukierunkowanej na ochronę środowiska, klimatu. Zostały poruszone tematy bieżące dotyczące miedzy innymi bioasekuracji oraz premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Po wystąpieniu Ministra poruszono tematy związane z doborem odmian, nawożeniem, ochroną, nawodnieniem, agrotechniką, z szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych w tych dziedzinach. Ważnym aspektem tegorocznego spotkania był wykład dr. inż. Dariusza Peszko na temat rynku truskawki. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził również wykład dr. hab. Zbigniewa Jarosza, który mówił na temat strefy korzeniowej po mroźnej zimie i mokrej jesieni co dotyczyło naszych plantacji. Ponadto firmy sponsorujące konferencję przedstawiły bardzo interesująca ofertę dotyczącą miedzy innym preparatów do odbudowy mikroorganizmów w glebie, przeciwdziałanie skutkom ekstremalnych warunków atmosferycznych, zastosowania i rozmnażania trzmieli a także systemów nawadniania, programów nawożenia, ochrony przed mrozami i oczywiście ochrony chemicznej. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach przedstawił przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Był również przygotowany pokaz maszyn do uprawy gleby, nawożenia i ochrony truskawki. Na zakończenie spotkania zostały rozlosowane cenne nagrody ufundowane przez firmy dla uczestników konferencji.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz sponsorom bez których konferencja nie mogła by się odbyć.

 

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1526