Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

12 września br., w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Konferencja, adresowana do przedstawicieli jednostek samorządowych, to wynik współpracy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z poszczególnymi ministerstwami, a jej celem była prezentacja działań wdrażanych przez Rząd służących poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Inicjatywa ta stanowi zarazem ważny element konsekwentnej polityki Prezydenta Andrzeja Dudy wobec polskiej wsi – polityki będącej jednym z priorytetów Jego prezydentury.

W trakcie spotkania zaprezentowano liczne działania i inwestycje finansowane z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej, w ramach realizacji jednego z priorytetów polityki UE, jakim jest wyrównywanie szans mieszkańców miast i wsi.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk samorządowych, a także wymienić się doświadczeniami dotyczącymi aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach spotkania działały punkty konsultacyjne, w których przedstawiciele 13 ministerstw informowali zainteresowanych na temat programów umożliwiających pozyskanie środków na realizację inwestycji na obszarach wiejskich.

W wydarzeniu uczestniczyło 120 osób.

Materiały z konferencji

Ilość wyświetleń artykułu: 1008