Uwaga! Wystąpienie siły wyższej – oświadczenia do ARiMR

Uwaga!

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w przypadku zobowiązań wynikających z działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 lub 2014-2020, jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienie do ARiMR o wyrażenie zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie z wykonania zobowiązania bądź zmianę terminu jego realizacji w terminie:

  • Beneficjenci PROW 2007-201310 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
  • Beneficjenci PROW 2014-202015 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Biur Powiatowych ARiMR lub Oddziału Regionalnego.

 

http://www.arimr.gov.pl/

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/beneficjenci-prow-ktorzy-w-wyniku-wystapienia-klesk-zywiolowych-nie-moga-wywiazac-sie-ze-s.html

 

Do pobrania:

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej

Oświadczenie – wystąpienie szkody w uprawach

Oświadczenie – padnięcie zwierząt

Oświadczenie rolnika o scaleniu podziale gruntów rolnych

Ilość wyświetleń artykułu: 2791