„Innowacyjne wsparcie gospodarstw rolnych 2014-2020”

Dnia 11 marca br. odbyła się konferencja „Innowacyjne wsparcie gospodarstw rolnych 2014-2020”. Konferencja skierowana była do rolników i gospodarstw rolnych zlokalizowanych w obrębie powiatu kwidzyńskiego. W konferencji swój udział potwierdziło ponad 50 osób w tym rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich a także przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego. Głównymi prelegentami konferencji byli pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Ewa Szymańska Kierownik Zespołu Specjalistów Branżowych – główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich i p. Przemysław Górski główny specjalista – broker innowacji. Współorganizatorami konferencji byli partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania „ Nasza Europa” i firma „EKOTEC”. Podczas konferencji omówiona została tematyka związana z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, program naboru wniosków PROW 2014-2020 wymagania i terminy, finansowanie,  działanie rolno – środowiskowo – klimatyczne, płatności bezpośrednie oraz innowacyjne metody obniżania kosztów za ciepło i energię elektryczną przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii.

Ilość wyświetleń artykułu: 2705