„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” wyjazd studyjny do Francji, w dniach 16-24 września br.

„Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”

Celem operacji jest pomoc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej dotyczącej rolnictwa ekologicznego poprzez przedstawienie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań, metod dotyczących produkcji ekologicznej, sprzedaży produktów ekologicznych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, jak również podniesienie wiedzy o działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz zasadach tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne, zdobycie nowych doświadczeń dotyczących ww sektora. Realizacja celu przyczyni się do rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz podniesienia świadomości ekologicznej uczestników wyjazdu. Transfer wiedzy odbędzie się na podstawie prezentowanych praktyk i rozwiązań występujących w państwach Europy Zachodniej, w tym wypadku Francji. Dzięki operacji zostanie zmienione postrzeganie potrzeby wdrażania innowacji w polskim rolnictwie ekologicznym, zwłaszcza w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Operacja pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego” , odbędzie się w formie wyjazdu studyjnego do Francji, w dniach 16-24 września br.
Warunkiem udziału w operacji jest prowadzenie gospodarstwa ekologicznego o produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej, lub zainteresowanie przekształceniem gospodarstwa konwencjonalnego na gospodarstwo ekologiczne, lub chęć rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa ekologicznego.

Zgłoszenia udziału w operacji można nadsyłać do dnia 30 sierpnia 2019 r., do godz.: 15:00, na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn (Sekretariat) bądź faksem pod nr: 58 309 09 45 lub e-mailem na adres: sekretariat@podr.pl

O udziale w operacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoba do kontaktu: Maria Miłoszewicz-Cichocka, kom. 693 500 933, e-mail: m. cichocka@podr.pl

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Plakat

 

Ilość wyświetleń artykułu: 186