Relacja z VI Pomorskiego Forum Trzodziarskiego

W dniu 4 grudnia odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja wojewódzka zatytułowana VI Pomorskie Forum Trzodziarskie, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział  Stare Pole.
 Patronat medialny objęły: Radio Gdańsk, Radio Plus, Radio Głos oraz wydawnictwa Trzoda Chlewna i Rolnik Pomorski. 

Konferencja wzbudziła szerokie zainteresowanie wśród producentów trzody chlewnej. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy z głównie z  województwa pomorskiego ale również z kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie wykładów i doniesień wysłuchało  171 osób, wśród nich 20 doradców rolnych z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

 Program konferencji:

  • Rejestracja uczestników
  • Otwarcie konferencji
  • Wykłady i doniesienia

Co dalej z ASF; jak chronić stado przed chorobą.
Prof. Zygmunt Pejsak

Profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych świń w woj. pomorskim: afrykański pomór świń i choroba Aujeszky.
Wojciech Trybowski, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku

Wsparcie dla gospodarstw trzodziarskich
Jan Kołodziejski, ARiMR OR Gdynia

Zdrowe stado – podstawa opłacalnej produkcji prosiąt i warchlaków
Prof. Zygmunt Pejsak

Żywienie wybranych grup technologicznych świń i jego wpływ na zdrowie i produktywność stada.
Prof. Krzysztof Lipiński, UW-M w Olsztynie

  • Wystąpienie sponsorskie

TASOMIX Biskupice
BIOFEED Rajkowy
Bank BGŻ BNP Paribas, Warszawa
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP,  Warszawa

Tematem dominującym były zagadnienia związane z afrykańskim pomorem świń. Temat ten został poruszony przez prof. Zygmunta Pejsaka w wykładzie inauguracyjnym, następnie przez lekarza wojewódzkiego wet. dr. Wojciecha Trybowskiego, który ponadto przedstawił wyniki zwalczania choroby Aujeszky’ego w województwie pomorskim. O ASF mówili również w swoich wystąpieniach sponsorzy.

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił aktualne działania skierowane do producentów trzody chlewnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Po przerwie kawowej zebrani wysłuchali dwóch wykładów związanych z produkcją świń. Profesor Pejsak mówił o zarządzaniu zdrowiem stada z którego wynikała tytułowa konkluzja że „tylko na zdrowych świniach można zarobić”. Profesor Lipiński przedstawił wpływ żywienia na zdrowie i produktywność stada z zakresu prawidłowego bilansowania i doboru pasz dla trzody chlewnej.

Z wystąpień sponsorskich mogliśmy poznać

  • aktualną sytuację na krajowym i istotnych dla nas rynkach mięsa wieprzowego,
  • w jaki sposób ASF zmienił krajowy rynek wieprzowiny,
  • znaczenie skutecznej dezynfekcji obiektów inwentarskich.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na bieżące tematy na które wypowiadali się producenci trzody chlewnej, doradcy i przedstawiciele firm sponsorujących nasze spotkanie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety bioasekuracyjne dostarczone przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

 

 Włodzimierz Sawirski

Ilość wyświetleń artykułu: 1137