„Wołowina szansą dla Pomorza” podsumowanie konferencji

W dniu 22.02.2017 odbyła się kolejna edycja konferencji dla hodowców bydła mięsnego zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z pomocą Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Grupy Producentów Rolnych „Wołowina Pomorska” oraz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia bardzo istotne w hodowli bydła mięsnego.

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Andrzej Dolny, wraz z Jerzym Bałachowskim, członkiem zarządu PZHiPBM, oraz Wojciechem Etmańskim Prezesem GPR „Wołowina Pomorska” przywitali zgromadzonych gości.

Uczestnicy z dużą niecierpliwością oczekiwali na wykład „Potencjał produkcyjny zbiorowisk łąkowo – pastwiskowych i agrotechniczne warunki ich renowacji z wykorzystaniem autorskich mieszanek siewnych”, który wygłosił profesor Roman Łyszczarz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pan Profesor nie zawiódł swoich słuchaczy, opowiedział o wartościach użytkowych trwałych użytków zielonych oraz pokazał na przykładach jak odpowiednio o nie zadbać. Swoje wypowiedzi uwierzytelniał praktycznymi przykładami gospodarstw z naszego terenu.

Bardzo interesujący wykład przeprowadziła firma BioFeed. Przedstawiciel tej firmy, Pan Maciej Reimus, omówił proces zakiszania kiszonek, pokazał jak ważna jest odpowiednia długość sieczki z zielonek przeznaczonych na zakiszanie gwarantująca po dobrym ugnieceniu uzyskanie dobrej paszy.

Kolejnym bardzo ważnym punktem programu było wystąpienie pana Jerzego Bałachowskiego – członka zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. PZHiPBM chce promować spożycie wołowiny, prowadzi księgi hodowlane oraz ocenę użytkowości bydła ras mięsnych. Pan Jerzy Bałachowski jest hodowcą rasy Charolaise od kilkudziesięciu lat. Podczas wystąpienia podkreślał jak ważne jest zdobywanie fachowej wiedzy. Stwierdził, że ta konferencja odbywa się po to, żeby obecni i przyszli hodowcy dowiedzieli się na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia hodowli.

Bardzo ciekawym wykładem było wystąpienie dr. Marcina Gołębiewskiego z SGGW w Warszawie, który w bardzo interesujący i barwny sposób przedstawił jak dbać o zwierzęta żeby były zdrowe. Podkreślił, jak ważna jest czystość w pomieszczeniach dla zwierząt. Bardzo istotnym aspektem poruszonym przez tego prelegenta była konieczność wykonywania badań profilaktycznych w stadzie oraz u zakupionych zwierząt. Dr Gołębiewski namawiał do zwrócenia większej uwagi na aspekt ekonomiczny hodowli bydła. Większość rolników nie oblicza kosztów swojej produkcji, dodatkowo bardzo rzadko wliczają do poniesionych kosztów. Prelegent opisał również swoją pracę, podkreślając na co należy zwrócić uwagę przy wyborze rozpłodnika w stadzie, które posiada.

Wykładem kończącym tegoroczną konferencję było wystąpienie Pana Piotra Michalskiego z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, który opisał System Certyfikacji QMP oraz warunki przystąpienia. System QMP jest dobrowolnym systemem certyfikacji mięsa wołowego gwarantowanej wysokiej jakości. System jest otwarty na producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej.

Hodowcy, w kuluarach, poruszali dużo ciekawych zagadnień i tematów związanych z hodowlą, gdzie również do dyspozycji uczestników były liczne firmy sponsorujące. Wszystkim tym firmom serdecznie dziękujemy. Dzięki ich obecności mieliśmy możliwość zorganizowania kolejny raz tej konferencji. W tej grupie znaleźli się:

Współorganizator:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Sponsorzy:

 • BioFeed Sp. z o.o.
 • BGŻ BNP Paribas
 • Blattin,
 • Center Plast Sp. z o. o.
 • Modutechnic
 • POMELAC Sp. z o.o.
 • CN Zielenin
 • Regionalne Centrum Mikroorganizmów Brunka Natural Marek Brunka

Patronat medialny:

 • Radio Kaszebe
 • Rolnik Pomorski
 • Express Rolniczy

Materiały konferencyjne będą dostępne w kolejnych numerach Pomorskich Wieści Rolniczych. W czasie wykładów w kuluarach dziennikarze z Radia Kaszebe i Radia Gdańsk nagrywali wypowiedzi promujące spożycie mięsa wołowego, które jest w Polsce bardzo małe i wynosi tylko 1,7 kg na jednego  mieszkańca w ciągu roku, a w Europie prawie dziesięciokrotnie więcej.

Konferencja zgromadziła 150 słuchaczy za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Krystyna Plata
Andrzej Okrój

Ilość wyświetleń artykułu: 2327