Forum pomorskich jednostek obsługi rolnictwa

  2 lutego w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyło się forum jednostek obsługi rolnictwa pn. „Zadania jednostek obsługi rolnictwa działających na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych w województwie pomorskim w 2018 roku”.
W spotkaniu wziął udział Podsekretarz stanu w MRiRW Pan Ryszard Zarudzki. Forum poprzedziło uroczyste otwarcie sali wykładowej i przyległych pomieszczeń odnowionych ze środków dotacji MRiRW. Inwestycja w Starym Polu to przykład realizacji ubiegłorocznych zapowiedzi MRiRW, które zadeklarowało, że w pierwszej kolejności przeznaczy pewne środki finansowe na odbudowę infrastruktury ODR-ów, zaniedbanej w poprzednich latach, kiedy doradztwo rolnicze było w gestii marszałków województw.
Podczas forum Wiceminister przedstawił zaktualizowaną wersję Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (z perspektywą do roku 2030). Przypomniał, że w ubiegłym roku zostały powołane do życia przez wojewodów zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich.
W dalszej części spotkania omówiono zadania administracji rządowej na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich; diagnozę rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie pomorskim; najważniejsze zadania ARiMR w 2018 roku; zadania KOWR na 2018 rok; główne zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w 2018 roku; działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz działania PODR po zmianach organizacyjnych wprowadzonych w 2016 roku.

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1123