Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych za nami!

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się wojewódzki etap Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, w którym udział wzięło 51 laureatów eliminacji powiatowych z całego województwa pomorskiego. Uczestników oraz przybyłych gości powitała Ewa Szymańska – Z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu.

W pierwszej części konkursu każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 50 pytań, obejmujących swoim zakresem m.in. produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, ekonomikę, mechanizację rolnictwa, ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. W części ustnej finaliści odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją konkursową, w skład której weszli: Ewa Szymańska – Przewodniczący Komisji, Z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu, Maria Gwizdała – Główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej PODR w Lubaniu, Daniel Roszak – Kierownik Działu Ekonomiki PODR w Lubaniu, Andrzej Okrój – Kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa – główny specjalista ds. mechanizacji rolnictwa oraz Antoni Antonik – Starszy inspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

Zwycięzcy Olimpiady:

I miejsce – Michał Smentoch (powiat kartuski)

II miejsce – Jakub Potulski (powiat starogardzki)

III miejsce – Radosław Sadłowski (powiat człuchowski)

IV miejsce – Mateusz Szuba (powiat gdański)

V miejsce – Andrzej Gołębiowski (powiat nowodworski)

VI miejsce – Norbert Damps (powiat kartuski)

Laureaci wojewódzkiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2016 otrzymali atrakcyjne nagrody, za które serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom.

Finaliści olimpiady będą reprezentowali województwo pomorskie w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie się w Kielcach w dniach 16-17 marca 2017 r.

Zdobyte punkty za test – PDF

Ilość wyświetleń artykułu: 4206