Kaszubska Jesień Rolnicza – Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi w Lubaniu

XX Kaszubska Jesień Rolnicza

W dniach 16-17 września 2017 roku, na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu koło Kościerzyny, odbędą się Diecezjalne Dożynki  Diecezji Pelplińskiej oraz XX Kaszubska Jesień Rolnicza. W ramach Kaszubskiej Jesieni będzie IX Wojewódzka Wystawa Królików i Gołębi Rasowych i pokaz ptactwa ozdobnego oraz Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami o Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego, człowieka, który całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi hodowli koni na Pomorzu.
Współorganizatorami Kaszubskiej Jesieni Rolniczej są: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt oraz Pomorski Związek Hodowców Koni.

Głównymi sponsorami są:

  • PZU S.A.

Patronami medialnymi są TVP Program 3, Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Radio Plus, Radio Głos, Dziennik Bałtycki, Rolnik Pomorski.

Na placu wystawienniczym będzie można zapoznać się z produktami wielu firm działających na rzecz rolnictwa. Będą to między innymi firmy ogrodnicze, oferujące w sprzedaży produkty będące najnowszymi osiągnięciami hodowli roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych. Jesień jest okresem nasadzeń w naszych ogrodach i sadach, dlatego też możliwości zakupu wymarzonych roślin różnych odmian i gatunków będą nieograniczone. Swoje oferty przedstawią też firmy budowlane, grzewcze i przetwórstwo rolne. Doradztwem swym służyć będą firmy nasienne. Wszyscy zainteresowani rolnicy będą mieli okazję spotkać się z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Banku Spółdzielczego, i BGŻ BNP Paribas S.A. Takie spotkania wyjaśnią wiele wątpliwości i odpowiedzą na pytania związane z funkcjonowaniem funduszy strukturalnych i innych form wsparcia finansowego gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich. Tegoroczna Kaszubska Jesień Rolnicza bogata będzie w stoiska  produktów tradycyjnych i regionalnych, odbędzie się II kiermasz produktów ekologicznych. Na straganach można będzie kupić produkty ekologiczne od lokalnych certyfikowanych rolników ekologicznych. Odwiedzający imprezę będą mogli kupić ekologiczne owoce, warzywa, konfitury oraz degustować produkty ekologiczne.

Odbędzie się również Konkurs kulinarny na „Potrawy regionalne z ziemniaków”, którego zadaniem jest popularyzowanie potraw i  dań tradycyjnych z tych warzyw. Potrawy te sporządzane i prezentowane będą przez członkinie KGW województwa pomorskiego. Taka zespołowa praca integruje społeczność wiejską.

Jak co roku, głównym punktem pierwszego dnia imprezy będzie wycena królików oraz gołębi rasowych. Nastąpi wybór championów i v-ce championów wystawy. Króliki oceniane będą w trzech kategoriach: rasy duże, średnie i futerkowe. Zwiedzający Wystawę będą mogli przyjrzeć się sposobom takiej wyceny i jednocześnie podziwiać najpiękniejsze okazy hodowlane. Podczas wyceny gołębi odbędzie się wybór najpiękniejszych gołębi w rasach oraz najcenniejszych kolekcji.

Niedziela będzie miała szczególny charakter, bowiem połączona będzie z uroczystościami Dożynek Diecezji Pelplińskiej. W niedziele po mszy świętej, korowód dożynkowy przejdzie pod scenę, gdzie odbędą się uroczystości podzielenia chleba, dożynkowe przemówienia oraz podsumowania konkursów: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, X edycja Wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017 r. oraz Agroliga 2017 – na szczeblu wojewódzkim. Celem  konkursu Agroliga jest wyłonienie oraz promocja najlepszych gospodarstw i najlepszych firm w naszym województwie. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymują tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego i przechodzą do drugiego etapu konkursu, gdzie walczą o tytuł Mistrza Kraju.

Na zakończenie pucharami zostaną uhonorowane firmy, które zorganizują najlepsze stoisko na tych targach oraz te, które zaprezentują najciekawszy produkt targowy, czyli HIT Targów.

Uroczystościom dożynkowym towarzyszyć będą występy orkiestry Pstrąg.

W niedzielę (17 września) odbędą się Amatorskie Zawody w Powożeniu o Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego oraz konkurs publiczności na najpiękniejszy powóz. Zaprzęgi będą oceniane pod kątem atrakcyjności, a powożący nimi pod kątem zręczności i umiejętności powożenia. Konkurs będzie rozgrywany w kategoriach: zaprzęg jednokonny i zaprzęg wielokonny. Publiczność będzie miała okazję wybrać najpiękniejszy zaprzęg.  Ponadto podziwiać będzie można takie zwierzęta, jak gołębie, ptactwo ozdobne, zwierzęta futerkowe.

Po oficjalnych uroczystościach będzie czas na zabawę i relaks, na scenie występować będą orkiestra Pstrąg”, 4 ASY.

 

Do pobrania:

Regulamin Targów Lubań wrzesień 2017

Karta zgłoszenia wrzesień 2017 stoisko handlowe

Karta zgłoszenia wrzesień 2017 ogrodnicy

Karta zgłoszenia wrzesień 2017 firmy

Informacja o noclegach wrzesień 2017

 

 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
wraz z partnerami: 

 Pomorskim Związkiem Hodowców Koni w Malborku,
Trójmiejskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych,
Królików i Drobnych Zwierząt,
Pelplińskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pt.

„Kaszubska Jesień Rolnicza – Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi”

 

Operacja Kaszubska Jesień Rolnicza – Wystawa Zwierząt oraz Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi jest bardzo atrakcyjną i widowiskową formą dotarcia do szerokiej rzeszy odbiorców i zaprezentowania tych zwierząt na żywo oraz wskazania form ich funkcjonowania w gospodarstwach.

Głównym celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promocja integracji i współpracy między nimi. Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z hodowlą zwierząt, pracami hodowlanymi w gospodarstwie rolnym. Umożliwienie zapoznania się z poszczególnymi rasami, obserwację zachowania zwierząt, oraz ich oceny i wyboru najlepszych sztuk. Zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania hodowli zwierząt i uświadomienie społeczności o bardzo dobrej jakości rodzimych produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja). Podstawowym celem hodowli zwierząt jest bowiem dostarczenie konsumentom produktów o wysokiej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym. Ukazanie postępu hodowlanego jako innowacyjnych, oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w sektorze hodowli, sprzyjających poprawie efektywności produkcji i wzrostowi konkurencyjności w województwie pomorskim. Umożliwi to promowanie innowacyjnych technologii w oparciu o najwyższej jakości materiał hodowlany w gospodarstwach.

Operacja da możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, tj. hodowcami zwierząt a producentami żywca oraz przyczyni się do wprowadzenia na rynek najlepszego materiału hodowlanego. Pokaz ptactwa ozdobnego przyczyni się do zwiększenia zainteresowania jego hodowlą, wskaże możliwości wykorzystania ich w gospodarstwach agroturystycznych. Wystawa sprzyja zachowaniu bioróżnorodności gatunków i zasobów genetycznych rodzimych ras. Konkurs w powożeniu jest sposobem na zainteresowanie ofertą szczególnie rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę agroturystyczną i turystyczną wsi.

Operacja wpisuje się w cel podniesienia jakości realizacji Programu. Operacja jest przedsięwzięciem, które promuje osiągnięcia polskiej wsi, zwiększa zainteresowanie innowacjami i wprowadzaniem w życie osiągnięć hodowlanych i aktywizuje społeczność wiejską. Prowadzi do upowszechnienia wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt. Operacja umożliwi wypracowanie rozwiązań potrzebnych dla rozwoju wsi i rolnictwa i ich transfer do praktyki oraz upowszechni aktualną wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności, w szczególności hodowli i chowu zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Służy szeroko pojętej edukacji społeczeństwa.

Operacja będzie zorganizowana w dniach 16 – 17 września 2017 r. w Lubaniu. Odbiorcami operacji są rolnicy, hodowcy zwierząt, grupy producentów rolnych, prowadzący działalność agroturystyczną i turystyki wiejskiej, przedsiębiorstwa sektora rolnego związanego z hodowlą i żywieniem zwierząt, jednostki samorządu terytorialnego, administracja, organizacje branżowe i międzybranżowe działające na obszarze łańcucha żywnościowego oraz pozostałe zainteresowane podmioty doradcze i pozostali mieszkańcy obszarów wiejskich.

W ramach wystawy zwierząt zostanie zaprezentowanych około 50-55 hodowców gołębi rasowych (15-17 ras gołębi), królików (7-8 ras) i ptactwa (kury, kaczki, gęsi, indyki, bażanty, przepiórki, pawie) oraz ich najlepsze zwierzęta, z pośród których wybrane będą niosące największy postęp hodowlany i nagrodzone tytułami czempionów i wice czempionów.

Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi – przewiduje się udział około 12 zaprzęgów  powożących.

Wystawę i zawody odwiedzą i zapoznają się z dorobkiem i osiągnięciami hodowli liczni zainteresowani.  Przewidujemy około 15 tys. Zwiedzających.

 

W efekcie zakłada się:

  • podniesienie i wymianę wiedzy uczestników i zwiedzających w zakresie hodowli i chowu zwierząt oraz różnorodności ras,
  • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania hodowli i oceny zwierząt,
  • zachęcenie uczestników do współpracy w celu tworzenia innowacyjnych produktów o wysokiej jakości w agroturystyce
  • promocję integracji i współpracy, oraz wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich,
  • ukazanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań poprzez zastosowanie materiału hodowlanego z najwyższej półki w chowie towarowym – wśród producentów żywności,
  • poprawę efektywności produkcji w gospodarstwach,
  • wzrost konkurencyjności i różnicowanie różnorodności produktów rolno-spożywczych w województwie pomorskim,
  • promowanie bioróżnorodności poprzez prezentację ras polskich zachowawczych z zasobów genetycznych
  • promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach.


Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Sprzedaż nieruchomości

bukietzpol.pl

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

SIR

SIR

Pomorska Elektroniczna Platforma Wymiany Informacji i Wiedzy

Pomorska Elektroniczna Platforma Wymiany Informacji i Wiedzy

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2