Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – eliminacje powiatowe

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza młodych producentów rolnych oraz uczniów posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym do udziału w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Przedział wiekowy uczestników to 17 – 40 lat.

Olimpiada przebiegać w dwóch etapach:

    Etap I – to eliminacje powiatowe, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 10:00 w każdym powiecie województwa pomorskiego

    Etap II – to finał wojewódzki, który odbędzie się 12.12.2017 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (ul. Tadeusza Maderskiego 3)

Do pobrania:

Regulamin


Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Ogłoszenie

SIR

BIOPOMORZE

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2