Konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi – Lubań

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku serdecznie zapraszają na: Konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi IMIENIA WOJCIECHA DĄBROWSKIEGO, który odbędzie się dniu 15.09.2019r. od godz. 11.00.

Konkurs odbędzie się w trakcie trwania Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu, w ramach operacji „Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie  karty zgłoszenia do dnia 06.09.2019r. na adres:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

lub

e-mail.: m.zacholla@podr.pl lub k.plata@podr.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

tel. 501-836-684

W dniu konkursu każdy powożący winien dostarczyć świadectwo zdrowia zwierząt uczestniczących, na dokumencie należy umieścić zapis, iż w stadzie oraz w najbliższej okolicy nie występuje WIRUSOWE ZAPALENIE TĘTNIC U KONI.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia