Konferencja: „Dochodowość w gospodarstwach rolnych na podstawie rachunkowości rolnej FADN” – Lubań – Konsultacje publiczne „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030”

Konferencja wpisuje się w cykl spotkań regionalnych w ramach konsultacji publicznych „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030”, której projekt jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii można składać do 2 lipca 2019 r. na adres strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje SZRWRiR”) lub na adres pocztowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa.

 

 

Materiały z konferencji

 

Do pobrania:

Informacja nt. konsultacji publicznych SZRWRiR 2030

SZRWRiR 2030