Dzień ziemniaka w Lubaniu

Dnia 05.09.2018 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu został zorganizowany Dzień ziemniaka. Imprezę otworzył dyrektor Andrzej Dolny. Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki plonowania ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych w doświadczeniach prowadzonych w PODR w Lubaniu. W prezentacji szeroko omówiono warunki jakie panowały podczas tegorocznego sezonu wegetacyjnego. W dalszej części spotkania została przedstawiona oferta sponsorów tj.: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Europlant, Solana Polska, Agrico Polska, Luvena. Po zakończeniu wystąpień uczestnicy udali się na poletka wdrożeniowe, gdzie mogli zapoznać się z kolekcją 43 odmian ziemniaka uprawianych w układzie bloków losowanych. Doświadczenia prowadzone są w taki sam sposób ze wszystkimi odmianami, tj. stosowano takie samo nawożenie, uprawę i ochronę. Na poletkach uczestnicy mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat każdej odmiany. Takie spotkania dają rolnikom możliwość zapoznania się z dużą ilością odmian ziemniaków uprawianych w tym samym miejscu i porównania ich specyficznych cech odmianowych. Uczestnicy mogli u źródeł zapoznać się ze wszystkimi informacjami o każdej uprawianej odmianie. Obecny sezon dla plantatorów ziemniaka nie nastręczał trudności w terminowym wykonywaniu zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka. Największą bolączką rolników w obecnym sezonie wegetacyjnym był brak opadów, co spowodowało spadek plonowania ziemniaków w różnych rejonach województwa od 30 nawet do 70%. Takie sezony jak obecny mogą się powtarzać częściej, dlatego prowadzenie doświadczeń pomoże wybrać odmiany wiernie plonujące w tak ekstremalnie suchych warunkach. Organizacja tego typu spotkań umożliwia zdobycie nowej wiedzy, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Manowski Grzegorz

Ilość wyświetleń artykułu: 722