Dzień Pola w Lubaniu

 W dniu 22 czerwca 2017 roku w Lubaniu k. Kościerzyny odbyła się kolejna edycja  Dnia Pola organizowanego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

 Otwarcia imprezy dokonał Dyrektor PODR w Lubaniu Andrzej Dolny, który powitał zebranych uczestników oraz omówił znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w praktyce. Gośćmi, którzy przybyli na Dni Pola w tym roku byli: Jan Ślusarczyk – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku, Jarosław Kapiszka – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Karżniczce, Antoni Antonik – Starszy Inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Ryszard Kleinszmidt – Członek Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej oraz kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego PODR.

Celem tegorocznej imprezy było kompleksowe przekazanie wiedzy zebranym uczestnikom z zakresu:

  • Bezpieczeństwa i Higieny pracy w gospodarstwie rolnym (zagadnienia omówił Starszy Inspektor Antoni Antonik OIP Gdańsk)
  • Doboru i uprawy poszczególnych odmian roślin (zagadnienia przedstawili specjaliści Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa w Lubaniu)

Rolnicy, będący uczestnikami Dnia Pola, uzyskali wiele ciekawych informacji dotyczących: plonowania odmian, ich parametrów jakościowych, odporności na szkodniki i choroby oraz odporności na negatywne warunki atmosferyczne tj. suszę, niskie temperatury powietrza itp. Lustracja poletek doświadczalnych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz poletek wdrożeniowych obejmowała następujące gatunki:

  • zboża ozime: 22 odmiany żyta, 24 odmiany pszenżyta, 13 odmian jęczmienia
  • zboża jare: 15 odmian owsa, 7 odmian pszenżyta, 24 odmiany jęczmienia,
  • bobowate: 5 odmian grochu, 11 odmian łubinu wąskolistnego, 2 łubinu żółtego,
  • ziemniak: 7 odmian b. wczesnych jadalnych, 11 wczesnych, 13 średnio wczesnych, a także 15 odmian skrobiowych.

Wśród prezentowanych odmian zbóż i ziemniaka scharakteryzowano wiele nowości świeżo wprowadzonych do krajowego rejestru oraz wyróżniono te zalecane do uprawy na terenie województwa pomorskiego. Doświadczenia omówili specjaliści PODR w Lubaniu: Grzegorz Manowski i Daniel Dąbrowski. Następnie doświadczenia wdrożeniowe z roślinami bobowatymi zreferował przedstawiciel Hodowli Roślin Smolice. W tym roku uczestnicy mieli również możliwość obejrzeć doświadczenie herbicydowe w kukurydzy, w którym zastosowano 4 różne preparaty w celu wykazania ich skuteczności w warunkach optymalnych i nieoptymalnych. Założenia doświadczenia omówił szczegółowo specjalista PODR w Lubaniu Mariusz Anioła.

Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, do których należały firmy:
LUVENA S.A., Agro-Sieć Sp. z o.o., SYNGENTA Sp. z o.o., INTERMAG Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno – Handlowy „AGROMIX” Niepołomice oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Reasumując, Dzień Pola odwiedziło wielu rolników z województwa pomorskiego, ponieważ był on doskonałą okazją do praktycznego pogłębienia wiedzy na temat doboru odmian, technologii ich uprawy, nawożenia oraz ochrony.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych imprezach organizowanych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Ilość wyświetleń artykułu: 2605