Dzień Pola i debata w powiecie kartuskim

Dzień Pola i debata w powiecie kartuskim

W dniu 8 lipca 2019 roku Nowy Tuchom na Kaszubach, w strugach ulewnego deszczu, stał się dużym centrum rolniczym. Licznie zebrani rolnicy i zaproszeni goście, w tym gość honorowy – Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odwiedzili  gospodarstwo rolne państwa Doroty i Krzysztofa Hoppa.

Dwuetapowe spotkanie rozpoczęło się od prezentacji gospodarstwa państwa Hoppa oraz  prelekcji na temat doboru odmian i nowych technologii uprawy jęczmienia  ozimego  i pszenicy ozimej. Mimo ulewnego deszczu uczestnicy przeszli na plantacje zbóż, na których szacowano plon w  ramach konkursu „Trafiony Plon”. Szacunku plonu dokonał również wiceminister Ryszard Zarudzki, co spotkało  się z dużym aplauzem wśród uczestników spotkania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Powiatowych Dożynkach w Kartuzach, gdzie laureaci zostaną obdarowani nagrodami od sponsorów.

Kolejnym etapem spotkania była debata pt. „Działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska – dyrektywa azotanowa”, która odbyła się w restauracji „Roda” w Tokarach. Uczestników i zaproszonych gości powitali Starosta Powiatu Bogdan Łapa, wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski i Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Lubaniu Andrzej Dolny. Minister Zarudzki przedstawił działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 oraz przedstawił program małej retencji wód dotyczący gospodarstw rolnej i  programu wapnowania gleb. Bardzo ożywiło to dyskusję na sali, gdzie rolnicy między innymi skarżyli się z pracę instytucji Polskie Wody, przedstawiali problemy i pomysły związane z rozwiązaniem z ASF, szkodami łowieckimi oraz ubezpieczeniami, co dało się zauważyć w  licznych pytaniach. Problemem na wsi jest również osiedlanie się mieszkańców z  miast, którym przeszkadza rolnictwo i blokują inwestycje związane z produkcją rolną.

W trakcie debaty głos zabrała także Katarzyna Radtke, główny specjalista PODR w Lubaniu, która omówiła działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami. Natomiast przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili zakres kontroli w ramach dyrektywy azotanowej.

Kolejnym elementem spotkania był wykład przeprowadzony przez dr inż. Małgorzatę Wilkosz z firmy Mikroflor. Prelegentka w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na rolę próchnicy i pH gleby na rozwój systemu korzeniowego roślin oraz wpływ pH gleby na efekt plonu.

Wiceminister towarzyszył rolnikom  do końca spotkania, a po zakończeniu w kuluarach rolnicy przedstawiali swoje indywidualne problemy.

Celem spotkania była integracja środowiska wiejskiego, wskazanie problemów nurtujących rolników i bezpośrednie przekazanie ich osobie, która ma wpływ na tworzenie prawa w kraju. Organizując takie spotkania corocznie w innej gminie upowszechniamy zasady dobrej kultury rolnej, zachowanie zasad BHP w gospodarstwach rolnych, wskazujemy na możliwości  korzystania z funduszy  europejskich, a także  pokazujemy, jak zmienia  się wieś oraz struktura agrarna gospodarstw.

Kaszubi to społeczność bardzo gościnna. Podczas wizytacji gospodarstwa oraz w czasie debaty w restauracji nie obyło się bez znakomitego poczęstunku. Państwu Hoppa oraz właścicielom restauracji „Roda” składamy ogromne podziękowania za gościnę.

Organizacja tak dużej imprezy nie byłaby też możliwa, gdyby nie sponsorzy, którym bardzo serdecznie dziękujemy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w  Kartuzach oraz Zakłady Chemiczne Luvena –Luboń.

 

Regina Kleina

Kierownik PZDR Kartuzy

 

Ilość wyświetleń artykułu: 2146