Działanie Dobrostan zwierząt – Pakiet 2. Dobrostan krów Oświadczenie o kierunku użytkowania bydła.

Hodowcy bydła!

Przypominamy, że jeżeli zamierzacie wnioskować o płatność dobrostanową, a posiadacie w swoich stadach sztuki wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt w typie użytkowym kombinowany, to chcąc uzyskać płatność do tych sztuk, w specjalnym oświadczeniu należy określić kierunek ich użytkowania: mleczny lub mięsny.

Druk tego oświadczenia (O-3/622) jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020/dokumenty-i-formularze-do-pobrania/zalaczniki-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-na-rok-2020.html (pkt. E Płatność dobrostanowa).

Są tam również zamieszczone druki innych potrzebnych dokumentów:

  • Rejestr wypasu – druk nr P-1/622,
  • Oświadczenie o zapewnieniu wypasu – druk nr O-1/622.

Należy je złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach Pakietu 2. Dobrostan krów, wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych– wypas (Rejestr wypasu) i wariant 2.3. Dobrostan krów mamek (Oświadczenie o zapewnieniu wypasu).

Ilość wyświetleń artykułu: 4031