Produkcja ekologiczna

Unijne logo produkcji ekologicznej


BIOPOMORZE


 

Wysokość stawek płatności w Działaniu „Rolnictwo ekologiczne”


Aktualizacja: marzec 2018

Zasady realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” w PROW 2014-2020


Wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną – od kwietnia 2017 r.


Produkcja Ekologiczna Cz. 1

Produkcja Ekologiczna Cz. 2


Artykuły merytoryczne


Druki i linki do pobrania

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego

 

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego  (http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/zgloszenie-dzialalnosci.html)

 

Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce (http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja/)

 

Odstępstwa

 

Pozwolenie na materiał nieekologiczny  (http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/pozwolenie-na-material-nieekologiczny/)

 

Wykaz materiału ekologicznego

 

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej.html?&nobreakup#akapit_26)

 

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (http://iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Itemid=159)

– Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym

Oświadczenie o grupie rolników ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)

Wykaz dodatków paszowych do produkcji ekologicznej spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego


Filmy i przydatne linki

ROLNIKU. CO ZAROBIĆ ABY ZAROBIĆ. ODCINEK 1 – EKOLOGICZNE KOZY