Odnawialne źródła energii


Jest faktem, że zasoby paliw nie odnawialnych są coraz mniejsze. Prężnie rozwija się za to energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Rolnictwo, jako jedna z niewielu branż posiada potencjał do dostarczenia organicznych substratów do instalacji wykorzystujących źródła odnawialne. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to również rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich są głównymi potentatami energetyki prosumenckiej pochodzącej z tych źródeł.


 

Opis wybranych instalacji OZE

Słońce to zdecydowanie największe źródło energii z największym potencjałem do rozwoju. Energetyka słoneczna (gałąź przemysłu) od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie…


Jak zostać prosumentem energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych

Jednym z rozwiązań na obniżenie ceny energii elektrycznej jest zostanie prosumentem. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród rolników niemieckich, gdzie odpowiadają oni za znaczną część energii elektrycznej produkowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Oprócz obniżenia rachunków, gospodarstwo nabiera proekologicznego wizerunku i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego…