Dobre praktyki związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu w dniach 18-20.09.2017 roku wspólnie z Rejonowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Malborku zorganizował, trzydniowy wyjazd szkoleniowy pn. Dobre praktyki związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wyjazd szkoleniowy miał na celu:

  • zapoznanie grupy uczestników z różnymi formami przedsiębiorczości na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem historycznych szlaków turystycznych, kultury, zwyczajów i wypoczynku;
  • poznanie pomysłów lokalnych społeczności zrealizowanych jako metody aktywizowania społeczności.

W wyjeździe szkoleniowym pn. Dobre praktyki związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego” uczestniczyły rolniczki, właścicielki gospodarstw agroturystycznych, członkinie kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem działalności okołoturystycznej.

Program wyjazdu został opracowany przez Alinę Ciesielską  i Agnieszkę Rojewską.

                                                                                              Agnieszka Rojewska
                                                                                              Zdjęcia:  Alina Ciesielska

Ilość wyświetleń artykułu: 1048