Dobre praktyki związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego

Tradycyjnie już od kilku lat Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu wspólnie z Rejonowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Malborku zorganizował czterodniowy wyjazd szkoleniowy pn. Dobre praktyki związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego”.

Wyjazd szkoleniowy miał na celu:

  • zapoznanie grupy uczestników z różnymi formami przedsiębiorczości na przykładzie województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem historycznych szlaków turystycznych, kultury, zwyczajów i wypoczynku;
  • poznanie pomysłów lokalnych społeczności zrealizowanych jako metody aktywizowania społeczności.

W ramach wyjazdu zorganizowano wizyty studyjne, pokazujące przykłady innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w zakresie usług turystycznych w województwie dolnośląskim. Odbyły się wizyty w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska oraz w kopalni uranu w Kowarach. W Karpaczu uczestnicy mogli zapoznać się z techniką wytwarzania przedmiotów ze szkła podczas pokazu w Leśnej Hucie Szkła. Natomiast w Osadzie Walońskiej uczestnicy obejrzeli pieczołowicie zrekonstruowane średniowieczne urządzenia górniczo – hutnicze. Zabawiani niesamowitymi historiami z przeszłości, mogli je dotknąć i wprawić w ruch pod nadzorem przewodnika przy salwach śmiechu i radości.

Podczas wizyt pokazano przykłady innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez indywidualne podmioty i organizacje. Przedsięwzięcia te zostały zrealizowane przez lokalne społeczności w ramach współpracy na różnych szczeblach. Wpisują się one w społeczną funkcję rolnictwa i obszarów wiejskich, które bez wątpienia można nazwać innowacyjnymi.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Wrocławia, Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby i Pragi.

W wyjeździe szkoleniowym pn. Dobre praktyki związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego” uczestniczyły rolniczki, właścicielki gospodarstw agroturystycznych, członkinie kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem działalności około turystycznej.

Program wyjazdu został opracowany przez Alinę Ciesielską  i Agnieszkę Rojewską.

                                                                                             Agnieszka Rojewska

Ilość wyświetleń artykułu: 1876