Dni Pola w Tuchlinie

W dniu 14.07.2017 r. mała wieś Tuchlino na Kaszubach stała się dużym centrum rolniczym. Licznie zebrani rolnicy i zaproszeni goście, w tym gość honorowy Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odwiedzili gospodarstwa rolne Państwa Marcińskich, Witów i Garskich.

Spotkanie było dwuetapowe. Rozpoczęło się ono od prezentacji gospodarstw oraz wygłoszenia prelekcji przez specjalistę PODR w Lubaniu Mariusza Anioła na temat doboru odmian i nowych technologii uprawy pszenżyta i rzepaku ozimego. Po prelekcji uczestnicy przeszli na plantację pszenżyta i rzepaku ozimego, na których szacowano plon w ramach konkursu „Trafiony Plon”. Szacunku plonu dokonał również wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki oraz dyrektor PODR w Lubaniu Andrzej Dolny, co spotkało się z dużym aplauzem uczestników spotkania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Powiatowych Dożynkach w Stężycy, gdzie laureaci zostaną nagrodzeni pucharem ufundowanym przez Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto zlustrowano plantację kukurydzy na ziarno, która jest pionierską uprawą na Kaszubach. Wiceminister Zarudzki wykorzystał swoją specjalistyczną wiedzę i udzielił praktycznych rad w zakresie nowoczesnych technologii zagospodarowania plonu.

Drugim etapem spotkania była debata pt. „Działania podejmowane na rzecz ochrony wód w powiecie kartuskim”. Inwestycje w tym zakresie przedstawił starosta powiatu kartuskiego Bogdan Łapa. Wiceminister Ryszard Zarudzki wypowiedział się na temat działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020. Podczas dyskusji rolnicy poruszyli temat niepokojących ich dylematów związanych z ASF, szkodami łowieckimi oraz ubezpieczeniami upraw od klęsk żywiołowych. Kolejnym z poruszonych problemów pomorskiej wsi był również temat osiedlania się mieszkańców z miast, którzy blokują inwestycje związane z budynkami produkcji rolnej. Mówiono o dużych wymogach formalnych dotyczących ubiegania się o dofinasowanie w ramach różnych działań PROW 2014-2020. Głos zabrał także członek bardzo dobrze prosperującej grupy producentów mleka „Kaszuby”, w tworzeniu której był zaangażowany ówczesny specjalista PODR, a obecnie wiceminister, Ryszard Zarudzki. Przedstawiciel grupy spuentował to stwierdzeniem „To się opłaca”. Zaniepokojenie rolników budzi również fakt objęcia prawie całego kraju OSN-ami. Katarzyna Radtke, główny specjalista PODR, przedstawiła wymogi i ograniczenia wynikające z zaistniałej sytuacji, co w jakimś stopniu uspokoiło zebranych.

Wiceminister towarzyszył rolnikom do końca spotkania, a po jego zakończeniu, rolnicy w kuluarach przedstawiali swoje indywidualne problemy.

Kaszubi to społeczność bardzo gościnna. Zarówno w trakcie wizytacji gospodarstw, jak i na debacie, nie obyło się bez poczęstunku, w przygotowanie którego zaangażowana była cała społeczność sołectwa Tuchlino.

 Celem spotkania była integracja środowiska wiejskiego, wskazanie problemów nurtujących rolników i bezpośrednie przekazanie ich osobie, która ma wpływ na tworzenie prawa w kraju. Organizując takie spotkania corocznie w innej gminie, upowszechnia się zasady dobrej kultury rolnej, zachowania zasad BHP w gospodarstwach rolnych, wskazuje się na możliwości korzystania z funduszy europejskich, a także pokazuje się jak zmienia się wieś oraz struktura agrarna gospodarstw.

Organizacja tak dużej imprezy byłaby niemożliwa gdyby nie sponsorzy, którym  bardzo serdecznie dziękujemy:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Pomorska Izba Rolnicza
4. Gosz Ubojnia Drobiu Sp. z o.o
5. BS Sierakowice
6. ”Lis” Przetwórstwo Mięsne Sierakowice
7. GS”Sch” Sierakowice
8. PHU „Rolmax” Bartłomiej Korda Tuchlino
9. Andrzej i Elżbieta Marcińscy Tuchlino
10. Gabriela i Edmund Witowie Tuchlino
11. Łukasz i Anna Garscy Tuchlino
12. Rada Sołecka Tuchlino
13. Zakłady Chemiczne Luwena –Luboń

Ilość wyświetleń artykułu: 2333