„Chroniąc rośliny – chronisz życie”

W dniu 7 stycznia 2020 r. w Rezydencji Belweder w Warszawie, Prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji pt. „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu” zainaugurował obchody ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa swoją działalnością kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce. Wykonuje zadania określone przepisami ustaw, w szczególności:

  • o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972);
  • o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 z późn. zm.)
  • o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568)

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw a także zadania zawarte w przepisach UE.

Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminacja negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Kierunki i zakres działań Inspekcji idealnie wpisują się w główne przesłanie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, którym jest znaczenie zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin, powodujących ogromne straty gospodarcze oraz spustoszenie w środowisku naturalnym. Popularyzowanie tej tematyki przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa, jak również lepszego zrozumienia znaczenia zdrowia roślin dla gospodarki i środowiska. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”.

Ustanowienie MRZR 2020 oraz szereg planowanych na ten rok wydarzeń i kampanii pozwoli na podkreślenie znaczenia zdrowia roślin na świecie w kontekście:

  • zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa fitosanitarnego w produkcji roślinnej,
  • eliminowania zjawiska głodu,
  • wkładu w budowanie dobrobytu i rozwoju gospodarczego, oraz bezpieczeństwa dla ekosystemów i środowiska.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa dokłada wszelkich starań w przygotowanie i realizację tych działań, bo troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie to w rzeczywistości dbałość o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej.

Chroniąc zdrowie roślin, chronimy środowisko, lasy i bioróżnorodność, przeciwdziałamy skutkom zmian klimatu i wspieramy wysiłki na rzecz walki z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020:

https://www.dropbox.com/s/t0l2smy4jg6uyn8/Final%20Polish_Draft_rev0.mp4?dl=0

 

Więcej informacji na stronach: www.piorin.gov.pl i www.rokroslin.pl

Ilość wyświetleń artykułu: 376