Choroby i szkodniki w uprawach kukurydzy

Szybki wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na terenie Polski, stosowanie niewłaściwego płodozmianu oraz ocieplenie klimatu spowodowało duże zwiększenie nasilenia występowania chorób kukurydzy. Straty powodowane przez organizmy szkodliwe wahają się w zakresie 10-30 procent, a często sięgają nawet 50 procent – jeden szkodnik może powodować straty sięgające kilkuset milionów złotych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach Program Wieloletniego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB na lata 2015-2020 dotyczącymi monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach kukurydzy.

Do pobrania:

1 Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_ogólne

2 Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_choroby liściowe

3 Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_fuzarioza

Ilość wyświetleń artykułu: 192