Relacje
Czytaj więcej

W dniach 18-19 listopada 2014 r. oraz 1-2 grudnia 2014 r.  Krajowa Rada Spółdzielcza w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  zorganizowała szkolenia nt. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”.

Czytaj więcej

W dniu 13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, miejscowe Biuro Powiatowe ODR zorganizowało II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego.

Czytaj więcej

W dniu 17 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja wojewódzka pt. :„Wpływ zmian w Polityce Rolnej Unii Europejskiej na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020’”.

Czytaj więcej

W dniu 8 listopada 2014 odbył się XII Gminny Turniej KGW w Żukowie. W zmaganiach wzięło udział 16 kół gospodyń wiejskich.

Czytaj więcej

7 listopada 2014 r. o godz. 8.30  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lini, pow. wejherowski  odbyło się  pierwsze szkolenie z cyklu  86 szkoleń realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku  w ramach projektu pt. ” Szkolenia w zakresie stosowania środków  ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin  w województwie pomorskim”.

Czytaj więcej

W sobotnie przedpołudnie 8 listopada br. grono osób związanych z pszczelarstwem zawitało do Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu k/Kościerzyny, gdzie odbyła się POMORSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Czytaj więcej

Dnia 7 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Łęgowie, odbyło się II Pomorskie Forum Trzodziarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Czytaj więcej

W dniu 30 października 2014 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-czego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem programów rolnośrodowiskowych i odnawialnych źródeł energii”.

Czytaj więcej

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym” to temat konferencji zorganizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, w dniu 4 listopada br. w Lubaniu k. Kościerzyny – w miejscu, w którym już wkrótce powstanie Pomorskie Centrum Innowacji Energetycznych.

Czytaj więcej