„Aktualne zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła mlecznego”

W dniu 29 listopada br. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu odbyła się konferencja wojewódzka pt.: „Aktualne zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła mlecznego”.

Pierwszy wykład pt.: „Żywieniowe problemy krów w okresie okołoporodowym” wygłosił prof. dr hab. Jan Miciński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym problemem żywieniowym wysokowydajnych krów jest niedobór energetyczny w okresie okołoporodowym (obejmującym okres zasuszenia oraz wczesnej laktacji). Niedobór energii jest wynikiem obniżenia zdolności pobrania suchej masy paszy. Krowy mleczne w tym okresie są szczególnie podatne na wszelkie choroby metaboliczne. Niewątpliwie znaczenie ma tutaj również utrzymanie krów w odpowiedniej kondycji. Profesor podkreślił, iż błędy żywieniowe popełniane w okresie okołoporodowym rzutują na zdrowie zwierząt oraz na opłacalność produkcji.

Kolejnym punktem konferencji był wykład dr. hab. Marcina Gołębiewskiego z SGGW w Warszawie pt.: „Nowatorskie metody profilaktyki i zwalczania zapalenia gruczołu mlekowego”. W stadach bydła mlecznego zapalenie gruczołu mlekowego jest najczęściej występującym schorzeniem oraz najbardziej kosztownym problemem. Prelegent zwrócił szczególną uwagę, iż do zakażeń drobnoustrojami patogennymi dochodzi głównie z powodu braku odpowiedniej higieny doju oraz zanieczyszczenie odchodami legowisk, korytarzy spacerowo-gnojowych oraz kanałów gnojowych. Ważne jest, by nie bagatelizować postaci podklinicznej zapalenia wymienia i reagować już przy podwyższonej liczbie komórek somatycznych w mleku.

Następny wykład pt.: „Korzyści i efekty wyceny genomowej buhajów” wygłosił dr Kazimierz Konsowicz z Centrum Genetycznego EBP w Sztumie, SHiUZ Bydgoszcz. W oparciu o analizę genów opracowano metodę selekcji buhajów. Następnie wprowadzono ocenę genomową bydła, co było rewolucyjnym momentem w hodowli, w ostatnich latach. Oferta SHiUZ Bydgoszcz oparta na ocenie genomowej buhajów nigdy wcześniej nie trafiła do polskich hodowców. To ogromna przewaga nad tradycyjną metodą selekcji powodująca rozpowszechnianie się badań genomowych w hodowlach bydła na całym świecie. Doktor podkreślił, iż system oceny zwierząt przy wykorzystaniu selekcji genomowej znacznie skraca czas oczekiwania na publikację wartości hodowlanej buhajów. Okres ten został skrócony z 7-letniego procesu oceny buhaja, w oparciu o wydajności jego córek, do 2 lat.

O wykorzystaniu pasz strukturalnych w żywieniu mówił Maciej Reimus z firmy BioFeed w wystąpienu pt.: „Żywienie cieląt paszami strukturalnymi”. Prawidłowe żywienie ma niewątpliwie ogromne znaczenie w odchowie cieląt oraz wpływa na późniejsze użytkowanie tych zwierząt. W miarę rozwoju przedżołądków stopniowo zwiększa się rola pasz strukturalnych w diecie cieląt.

Na zakończenie spotkania produkty firmy hodowlano-nasiennej Limagrain zaprezentował Jerzy Tchórzewski, a przedstawiciele Towarzystwa Finansowego Ekspert omówili oferty kredytowe dla rolników.

Poza wykładami uczestnicy konferencji mieli możliwość degustacji serów produkcji Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Przybyli goście mogli też zapoznać się z ofertami sponsorów: SHiUZ  Bydgoszcz, BioFeed, Limagrain oraz Towarzystwa Finansowego Ekspert.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom i uczestnikom konferencji, wśród których znaleźli się hodowcy bydła mlecznego, jak również uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie za udział w spotkaniu, a sponsorom za wkład w organizację konferencji.

Beata Radziun

Ilość wyświetleń artykułu: 710